ข้อระวังการใช้ยาของคนเป็นโรคไต


1.กลุ่มยาความดันที่ทำให้ แคสเซียม โปแทสเซียม สูงต่ำได้  ให้พิมพ์หาใน Google หาคำว่า ประเภทกลุ่มยาความดัน

2. สารเมทิลีนบลู ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่ไตบกพร่องรุนแรง และไม่ควรใช้ในผู้ที่มีภาวะพร่องเอ็นไซม์จีซิกพีดี (G6PD deficiency) เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้ง่าย จนกล้ายเป็นโรคโลหิตจางได้ เกล็ดเลือดต่ำ อีกทั้ง สารดังกล่าวอาจตีกับยาบางชนิด เช่น หากใช้ร่วมกับยาต้านอาการซึมเศร้า อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงจากยาต้านอาการซึมเศร้าได้ นอกจากนี้ยังมีโอกาสแพ้ส่วนประกอบอื่นๆในตำรับยาอีกด้วย  และถ้ากินมากๆทำให้มีโอกาสเป็น กะเพาะปัสสาวะอับเสบ มะเร็งในกะเพาะปัสสาวะได้อีก เพราะเป็นสารตั้งต้นที่ใช้ในสีย้อมผ้า ถ้าใช้ต้องมั้นตรวจ เกล็ดเลือด และ สภาพของเลือดตามด้วย

0 Response to "ข้อระวังการใช้ยาของคนเป็นโรคไต"

แสดงความคิดเห็น