เครื่องฟอกที่ควรรู้


     เวลาฟอกเลือด ควรสังเกตุโดยเฉพาะโรงพยาบาลดังที่ หรือเป็น ความสับเพราของพยาบาล

1. การไส้กรองคุณภาพต่ำ เราจะทราบไม่ได้ แต่ไส้กรองจะใช้ได้ไม่กี่ครั้งไม่ครบ 10 ครั้งก็ต้องเปลี่ยน
2. ไส้กรองรั่ว ถ้าคุณเข้าเครื่องได้ซักสัก ค่าแรงดันในตัวไส้กรองจะตกไปที่ 0.01 หลังจากนั้น เมื่อเลือด
    โดนกับอากาศ ก็จะเกิดการแข็งตัว เหมือนเลือดแข็งตัว พยาบาลจะบอกว่า มันแค็ก ถ้าไม่แน่ใจว่า 
     เกิดจากการเกล็ดตัวของเลือด ให้คุณของเปลี่ยน  (เพราะ ต้องเปลี่ยนเพราะมันไม่ทำงาน ไม่มีแรงดันในการ
    กรองเลือด)  ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่เกิดการ แค็กอีกไหมหรือเปล่า  ถ้าไม่มีก็แสดงว่าไส้กรองรั่ว แต่พยาบาล
    จะบอกว่าต้องให้ เฮพารีน แต่จริงแล้วน่าจะตรวจเลือดก่อนว่า aPPT มีค่าผิดปกติจริง หรือ มีไขมันสูง
    น้ำตาลสูง หรือ หาสาเหตุของการแข็งตัวของเลือดจริงหรือเปล่าไม่ต้องเสียดายเงิน อากาศรั่วเข้า
    หมายถึงเชื้อโรคเข้าด้วยิเพราะอยู่นอกร่างกายคน ถ้าร่างกายต้านได้ก็ดี ถ้าไม่ก็เกิดโรคได้
     ( คุณภาพไส้กรองต่ำโอกาศเจอรั่วได้ ตอนหนีบมักจะไม่หนีบตรงกลาง โยนกระแทกหลังการเก็บ
    คิดว่าไส้กรองคุณภาพแข็งแรงมากๆ )
3. น้ำถัง 2 ถังหน้าเครื่องจะต้องถูกใช้จนเกือบหมดเพราะ นั้นคือ สารอาหารที่ร่างกายเราต้องการ ดีว่าที่
    เรามากินข้าวสะอีก แถมมีสารในการทำความสะอาดเลือดให้เรา  ให้สังเกตุฝาปิดถ้า ปิดไม่สนินโอกาศ
     ที่ เชื้อโรคจะเข้าไปในร่างกายคนไข้ได้
    เพราะ มันตั้งอยู่กับพื้นแต่ละที่ไม่เหมือนกัน มีหลายแห่งเดินข้างไป ข้างมาก ถ้าภาวะร่างกายคุณแข็ง
    แรงก็ไม่มีอะไร แต่มันก็จะไม่เกิดในเวลารวดเร็ว ต่อเมื่อภาวะ เหมาะสมต่อเชื้อโรค หรือ ร่างกายคุณ
    ออน่แอ่ ก็จะแสดงอาการออกมา แต่แสดงออกมาแล้วก็ไม่พ้น ICU
4.  ในการตรวจเลือด ให้ตรวจหา ค่าความแข็งตัวของเลือดด้วย aPPT.  และ ตรวจหาโซเดียมด้วย 
      ทำไมไม่ตรวจ 2 ค่านี้ด้วย โญเดียมบอกได้ว่า ผู้จะมีเบอร์น้ำมากได้  aPPT. บอกได้ว่า โอกาศไส้กรอง
      จะตันได้ เพื่อเลี่ยงการใช้ เฮพารีน พำเพื่อ ซึ่งถ้าคุณมีแผล ภายในร่างกาย จะได้ไม่กำเลิบ กรณีคุณ
      เป็น หรือ นังเกตุ เกล็ดน้อย
5. คุณทราบไหมว่า ไส้กรองทำงานอย่างไร.  ไส้กรองจะทำงานเหมือนในร่างกาย  ตรงส่วนที่เลือดแลกเปลี่ยน
      สารอาหารให้กับเซล เวลาเลือดไหลผ่านเซล     กล่าวคือ. เมื่อเลือดไหลผ่าน ของเสียจากเซลจะไหลเข้า
      ในเส้นเลือด ส่วนสารอาหารในเส้นเลือดไหลเข้าเซล. สลับกัน ที่สลับกับได้เพราะ  หลักการคือ
      ตรงไหนที่มีสารที่เข็มข้นมากกว่า ก็จะไหลไปหาที่มีความเข็มข้นต่ำกว่า. แต่ส่วนเม็ดเลือด แดง ต่ำ เกล็ด
      และอื่นๆ มีขนาดโมเลกุลใหญ่กว่า ก็ไม่ไหลเข้าไปในเซล เพราะไหลผ่านผนังเซลไม่ได
      ก็เหมือนไส้กรองที่คุณใช้กันนั้นเอง.   ไส้กรองจะให้สารอาหาร และของเสียที่มีขนาดเล็กไหลออกผ่านไป
      ในส่วนใจกลางของไส้กรอง แล้วไหลออกไป.ส่วนสิ่งที่เป็นส่วนสำคัญของเลือดจะไมสามารถ่ไหลผ่าน
       ไส้กรองได้  แต่ย้อนกลับเข้าร่างกาย แต่เม็ดเลือดในเส้นเลือดดำ มักจะมีสิ่งสกปกเกาะที่เม็ดเลือด
      และอื่นๆ. ก็ต้องมีถังน้ำยาที่ตั้งอยู่ด้านล่างมา ทำปฎิกริยาเพื่อให้เลือดสะอาด พร้อมสารอาหารที่จำเป็น
       ต่อร่างกาย ดังนั้นถ้าคุณใช้น้ำในถังใหญ่ที่ตั้งด้านล่างไม่เต็มที่ หรือ บางแห่งต้องการประหยัด เอาที่
       เหลือกลับมาใช้ใหม่ หรือให้บางไม่ให้บาง  การกรองของเสีย และสารอาหารที่จำเป็นก็จะถูกกรองไป
        ไม่ได้รับกลับเข้าร่างกายเต็มที่ ก็ทำให้คุณขาดสารอาหาร เกิดโรค หรืออาการของการขาดได้ หลาย
       รูปแบบ หรือขาดาสารอาหารนี้มาก ก็เปิดโรคนั้นโรคนี้ได้   แต่คุณได้โทษการเกิดโรคจากจุดนี้ทั้งหมดไม่
       ได้ ต้องดูด้วยว่า กินยาอะไรบาง กินอาหารอะไรมากไปเพราะมันเป็นปัจจัยเสริม
           ถ้งน้ำยา คุณอย่าลืมว่า อยู่นอกร่างกายคน ถังเปิดฝาอ่าไว้ เชื้อก็สามารถเข้าได้ ปกติถังจะมีการซีน
      กันอากาศและเชื้อโรคเข้า แต่ด้วยความ ชุย หรือเห็นแก่ความสบายของตัว หรือการจงใจ หรือความทะนงตัว
      ว่าเกรงควบคุมได้ของผู้ให้บริการเลยประมาณ ก็จะเกาะเปิดอ่า และต้องมานั่งปรับท่อส่งให้ตรงไม่งั้นน้ำยา
      ไม่ไหลทำให้เค้ายุ่งยาก ต้องมาปรับมาหมุนเกลียวเปิด ปิดอีก ทำให้เชื้อโรคเข้าในถังแล้าเข้าสู่ร่างกายร่างกาย
      ได้มาก แต่ก็มีน้ำเกลือเข็มข้นเข้าล้างฆ่าเชื้อในไส้กรองให้แล้ว แต่เชื้อโรค ไวรัช อื่นๆ มีหลายชนิดที่ทนต่อ
       น้ำเกลือได้ และแต่ละร้ายทั้งนั้นถึงทนได้ และถ้าให้น้ำเกลือมาก ก็เท่ากับคุณเอาเกลือเข็มข้นเข้าสู่ร่างกาย
       และถ้า ร่างกาย ออน่แอ่ หรือเชื้อโรคที่เข้าไปในปริการมีเหมาะสม มันไม่เกิดในตอนนั้นเลย มันจะค่อยสะสม
       รอเวลา ก็ทำให้เกิดโรคต้องเข้า ICU. แต่กับเป็นว่าคนไข้กินมาก น้ำหนักมามาก เป็นโรคไตเอง
6.   เครื่องฟอก คุณต้องคิดว่ามันคืออวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย เพราะเลือดวิ่งออกนอกร่างกาย เลือดอยู่
       ในร่างกายเค้ามีปัจจัยหลายอย่างมากในการป้องกัน เชื้อโรค แต่ร่างกายยังควบคุมได้ไม่หมด แล้วนี้เรา
       เอาเลือดออกไปภายนอก ผ่านเครื่องมือ โอกาศที่จะโดยเชื้อโรคสูงมาก ถ้าไม่รอบคอบ ไหนจะจากสภาพ่
       เครื่องเก่าใช้มานานมากหลายรอบเภื่อจะได้มีรายได้มากๆ ย่อมมีการเสียหาย รั่ว ขาด หักหรือ การทำงาน
       ของพยาบาล ขนานน้ำที่จะมาใช้ในเครื่องที่เข้าและออกทางด้านหลัง ต้องมีการตรวจสอบ การปนเปื้อน
       จากหน่วยงานของรัฐมีค่าใช้จ่าย เครื่องล้างไส้กรอง ซ่อมที่หนึ่งค่าใช้จ่ายจะสูง
        แต่ถ้าอยู่ในคน กลไกลทำงานของมันเองตลอดเวลา
7.    การให้เลือด สำหรับคนขาดเลือดต้องระวังให้มาก เพราะในเลือดมีชีวะเคมี ของแต่ละคนและกลุปเครื่อง
        ไม่เหมือนกัน อาจทำให้เกิดการผสมและออกได้  ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ก็คือ เกิดการแข็งตัวของเลือด
         ผิดปกติได้ ไม่ใช้จากคนไข้  หลังควรตรวจเลือดดูการแข็งตัวของเกล็ดเลือดด้วย
     
ปรับปรุง. 28/1/2559. บทความนี้อาจไม่มีแหล่งอ้างอิง. แล้วความคิด และการศึกษาในปัจจัยต่างๆไม่เหมือนกัน

0 Response to "เครื่องฟอกที่ควรรู้"

แสดงความคิดเห็น