ภาวะแคลเซียมต่ำ


อาการที่พบเมื่อแคลเซียมต่ำ ควรตรวจเช็คหรือ ทานเพิ่มเมื่อพบอาการ
มักตรวจพบอาการมือจีบเกร็งทั้งสองข้าง อาจเป็นตะคริวที่ขา หรือชัก และจะไปมีผล
กับต่อมพาราไทรอย ทำให้เกิดปัญหาที่ตาอาการแทรกซ้อน
- ถ้ามีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำมาก ๆ อาจทำให้หัวใจวาย, กล่องเสียงเกร็งตัว
  จนหายใจไม่ได้
- ถ้าเกิดจากภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทำงานน้อย หากปล่อยไว้เรื้อรัง อาจทำให้
  เป็นต้อกระจก
บุคลิกเปลี่ยนแปลง ซึมเศร้า
- ถ้าหากเป็นตั้งแต่เล็ก ๆ หากไม่ได้ รับการรักษาอาจทำให้ฟันเสีย ร่างกายไม่เจริญ
  เติบโต และปัญญาอ่อนได้

ปัจจัญที่มีความสัมพันธ์กับระดับ แคลเซียม
ระดับวิตามินดี 

ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก Websit เหล่านี้
Healthcarethai.com
ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ - Hypocalcemia 

บอกสารอาหารที่ให้ แคลเซียมมากๆ
Siamchemi

0 Response to "ภาวะแคลเซียมต่ำ"

แสดงความคิดเห็น