โดนฉีดยาแล้วรู้ไหมว่าการฉีดยามีอะไรบาง


 ก็เหมือนคุณเอาเลือดเข้า และเอาเลือดออก ไม่ต่างๆกันรวมการให้น้ำเกลือ


วิธีการฉีดยา มี 4 วิธี คือ
• การฉีดยาเข้าผิวหนัง (intradermal injection)
• การฉีดยาเข้าหลอดใต้ผิวหนัง (subcutaneous injection)
• การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular injection)
• การฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ (intravenous injection)

ข้อแต่ต่างในการฉีดทางเส้นเลือด แดง กับ ดำ
สมมุติว่าฉีดเข้าเส้นเลือดแดง
-> เส้นเลือดดำ คือเส้นที่ลำเลียงเลือดจากหัวใจที่หัวใจเพื่อถ่ายออกซิเจน คาร์บอน แล้วปั้มออกไปส่วน       ต่างของร่างกาย
-> ดังนั้นการฉีดเข้าเส้นเลือดแดง เช่นแขน ยาก็จะไปเลี้ยงเฉพาะแขนเท่านั้น เพื่อรักษาเฉพาะส่วนในจุด      นั้นเพราะฉีดแล้วจะไปหาจุดนั้นโดยตรง ไม่ต้องวิ่งไปที่หัวใจก่อน
แต่ถ้าฉีดเข้าเส้นเลือดดำ ยาก็จะถูกส่งไปพร้อมกับเลือดเข้าหัวใจและก็จะถูกกระจายออกไปทั่วร่างกายพร้อมกับเลือดที่ฟอกแล้ว

ประการที่สอง คำว่าฟอกเลือดไม่ตรงความหมายนัก เวลาเลือดดำกลับเข้าหัวใจด้านขวาแล้วผ่านปอดไปด้านซ้ายของหัวใจ ไม่มีการฟอกเอาอะไรออกนอกจากแลกเปลี่ยนเอาออกซิเจนเข้าเม็ดเลือดแดง เอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปทางลมหายใจออก  ไม่ได้ฝอกเลือด การฝอกเป็นหน้าที่ ตับกับไต

เป็นลิงค์ อ่านแล้วจะเข้าใจการฉีดยาได้ดีเพราะเป็นการพูดคุยของหมอกับคนทั้วไป
http://www.vcharkarn.com/vcafe/32077

0 Response to "โดนฉีดยาแล้วรู้ไหมว่าการฉีดยามีอะไรบาง"

แสดงความคิดเห็น