Lefloxin 500mg


ยานี้รักษา  ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย เช่น โรคปอดอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ไซนัส โรคติดเชื้อที่ไต ผิวหนัง และระบบทางเดินปัสสาวะ  เมื่อมีแผลภายในหรือติดเชื้อ
ถ้าเป็นโรคเลือดจาง อาจทำให้ตามัวดับช่วงคราว และถ้ากินนานทำให้ กระจกตาเสื่อมเร็วได้
รายละเอียดของยา  Link Y&Y

เพื่อรักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย เช่น โรคปอดอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ไซนัส โรคติดเชื้อที่ไต ผิวหนัง และระบบทางเดินปัสสาวะ

อาการต่อคุยกับหมอ หากเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน โรคไต โรคตับ ชัก โรคลำไส้อักเสบ โรคกระเพาะ มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น โรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดในสมอง

ผลหลังกินยา ผื่นคัน หายใจหรือกลืนอาหารลำบาก บวมบริเวณหน้าหรือลำคอ ปวดหรือบวมบริเวณเอ็นกล้ามเนื้อ หัวใจเต้นผิดปกติ กระสับกระส่าย

0 Response to "Lefloxin 500mg"

แสดงความคิดเห็น