หาหมอ.com


เว็ปไซต์ นี้แนะนำให้เปิดเป็นประจำ ทำให้เราเข้าใจ โรคภัยต่างๆได้เยอะ เวลาไปหาหมอ เราจะได้เข้าใจอะไรได้มากขึ้น และยังบอก ยาที่เรากินเป็นอย่างอะไร ควรกินแบบไหน และที่สำคัญ ผลข้างเคียงจากยา 
ยาเกือบทัั้งหมด ส่วนใหญ่มี แอฟเฟคของยากับ เกือบทุกตัว ขึ้นอยู่กับการแพ้ยา การใช้ยามาก หรือ นาน หรือ ยานั้นไปมีแอฟเฟค กับอีกโรคทำให้ แสดงอาการรุนแรงมากขึ้นจนต้องหาหมออีกโรค ตามที่เค้าว่า กินหายจากโรคนี้ ไปเป็นอีกโรค การรู้ผลของยาทำให้เรา เข้าใจและสังเหตุ ตัวเอง หรือ มั้นค่อยตรวจ ตรงที่ผลของยาไปทำให้ ไม่ให้มัน รุนแรง หรือ รู้ทันยา

ตรงส่วนของหัวเว็ป จะมีแถบ 4 แถบลองกดใช้ดู0 Response to "หาหมอ.com"

แสดงความคิดเห็น